Saya sengaja berangkat cepat senin siang itu. Sebelum menjadi moderator untuk sebuah acara di Perpustakaan Palnam, saya bermaksud menjenguk seorang sahabat